Tập huấn CNTT

Tháng Tám 31, 2015 2:23 chiều

Ngày 31/ 08/ 2015 tập huấn cổng thông tin điện tử tại trường TH II thị trấn chợ rã cho các trường TH & THCS trong toàn huyện.  :roll:  😆

amazing-nature-landscapes-5