Liên hệ

Trường THCS Khang Ninh

Địa chỉ: Bản Vài, Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Vy Nguyên Hồng
Điện thoại: CQ: 02813.894.053 – DĐ: 

Email: c2khangninh.pgdbabe@backan.edu.vn