tap-huan-CNTT-06

Tập huấn CNTT

Ngày 31/ 08/ 2015 tập huấn cổng thông tin điện tử tại trường TH II thị trấn chợ rã cho các trường TH & THCS trong toàn huyện.    😆